Basbeloppet.se    

 Här på Basbeloppet.se  presenteras ekonomi-
 fakta för  dig som  
 dagligen arbetar med  
 ekonomi.

 

 Mer information om de  
 fakta som finns på dessa  
 sidor hittar du på länkarna
 här nedan:

 Skatteverket
 Försäkringskassan
 Pensionsmyndigheten
 SCB

 

 

Basbelopp inkomstår                         2021                2020        

Prisbasbeloppet 47 600 kr 47 300 kr
Förhöjt prisbasbelopp 48 600 kr 48 300 kr
Inkomstbasbeloppet 68 200 kr 66 800 kr

Basbeloppets funktion i vår ekonomi:

Prisbasbeloppet

Används vid olika beräkningar och visar prisutvecklingen i samhället.
Regeringen fastställer detta varje år och det påverkar bl a följande:

Värdet av bilförmån
Maximalt skattefritt traktamente
Deklarationspliktsgränsen
Grundavdraget för löntagare
Skattefri tävlingsvinst i idrottstävling


Förhöjt prisbasbelopp
Används bl a vid beräkning av pensionspoäng för tilläggspension.


Inkomstbasbelopp
Används för beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst och allmän pensionsavgift. Det har även betydelse för beskattning av utdelning och kapitalvinst i fåmansaktiebolag
 Historik basbeloppet
Källa: Skatteverket
  

 Ekonomifakta - Pension - SkatterRäkna

prisbasbelopp