Basbeloppet.se    

 Här på Basbeloppet.se  presenteras ekonomi-
 fakta för  dig som  
 dagligen arbetar med  
 ekonomi.

 

 
Mer information om de  
 fakta som finns på dessa  
 sidor hittar du på länkarna
 här nedan:

 Skatteverket
 Försäkringskassan
 PPM
 SCB

 

 

Årtal Basbelopp Årtal Basbelopp Årtal Basbelopp Årtal Basbelopp årtal Basbelopp
1960 4200 kr 1971 6 400 kr 1976 10 700 kr 1981 16 700 kr 1997 36 300 kr
1961 4300 kr 1971 6 700 kr 1977 10 700 kr 1981 17 300 kr 1998 36 400 kr
1962 4500 kr 1971 6 900 kr 1977 11 100 kr 1982 17 800 kr 1999 36 400 kr
1963 4700 kr 1971 7 100 kr 1977 11 500 kr 1983 19 400 kr 2000 36 600 kr
1964 4800 kr 1972 7 100 kr 1977 11 800 kr 1984 20 300 kr 2001 36 900 kr
1965 5000 kr 1972 7 300 kr 1978 11 800 kr 1985 21 800 kr 2002 37 900 kr
1966 5 300 kr 1973 7 300 kr 1978 12 200 kr 1986 23 300 kr 2003 38 600 kr
1966 5 500 kr 1973 7 600 kr 1978 12 600 kr 1987 24 100 kr 2004 39 300 kr
1967 5 500 kr 1973 7 900 kr 1979 13 100 kr 1988 25 800 kr 2005 39 400 kr
1967 5 700 kr 1974 8 100 kr 1979 13 500 kr 1989 27 900 kr 2006 39 700 kr
1968 5 700 kr 1974 8 500 kr 1979 13 900 kr 1990 29 700 kr 2007 40 400 kr
1968 5 800 kr 1974 9 000 kr 1980 13 900 kr 1991 32 200 kr 2008 41 000 kr
1969 5 800 kr 1975 9 000 kr 1980 14 400 kr 1992 33 700 kr 2009 42 800 kr
1969 6 000 kr 1975 9 400 kr 1980 14 900 kr 1993 34 400 kr 2010 42 400 kr
1970 6 000 kr 1975 9 700 kr 1980 15 400 kr 1994 35 200 kr 2011 42 800 kr
1970 6 300 kr 1976 10 000 kr 1980 16 100 kr 1995 35 700 kr 2012 44 000 kr
1970 6 400 kr 1976 10 400 kr 1981 16 100 kr 1996 36 200 kr    

 

     Hem
Skatter   Avdrag   Pensioner   Övrigt
Källa: Skatteverket
  

 Ekonomifakta - Pension - Skatter