Basbeloppet.se    

 Här på Basbeloppet.se  presenteras ekonomi-
 fakta för  dig som  
 dagligen arbetar med  
 ekonomi.

 

 Mer information om de  
 fakta som finns på dessa  
 sidor hittar du på länkarna
 här nedan:

 Skatteverket
 Försäkringskassan
 Pensionsmyndigheten
 SCB

 

 

Basbelopp income year       2019               2018        

Prisbasbeloppet 46 500 kr 45 500 kr
Förhöjt prisbasbelopp 47 400 kr 46 500 kr
Inkomstbasbeloppet 64 400 kr 62 500 kr

Basbeloppets funktion i vår ekonomi:

Prisbasbeloppet

Används vid olika beräkningar och visar prisutvecklingen i samhället.
Regeringen fastställer detta varje år och det påverkar bl a följande:

Värdet av bilförmån
Maximalt skattefritt traktamente
Deklarationspliktsgränsen
Grundavdraget för löntagare
Skattefri tävlingsvinst i idrottstävling


Förhöjt prisbasbelopp
Används bl a vid beräkning av pensionspoäng för tilläggspension.


Inkomstbasbelopp
Används för beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst och allmän pensionsavgift. Det har även betydelse för beskattning av utdelning och kapitalvinst i fåmansaktiebolag
 Historik basbeloppet
     Home
Tax  Deduction  Pensions  Mortgage
Källa: Skatteverket
 ENG
 SVE
  

 Economic facts - Pensions - TaxRäkna

prisbasbelopp