Basbeloppet.se    

 Här på Basbeloppet.se  presenteras ekonomi-
 fakta för  dig som  
 dagligen arbetar med  
 ekonomi.

 

 
Mer information om de  
 fakta som finns på dessa  
 sidor hittar du på länkarna
 här nedan:

 Skatteverket
 Försäkringskassan
 Pensionsmyndigheten
 SCB

 

 

Skatt på kapitalintäkter:  

 Inkomst av kapital 30%

 Avkastningsskatten på Kapitalförsäkringar/Investeringssparkonto (30%) och pensionssparande (15%)  beräknas schablonmässigt på värdet av sparandet och med ledning av statslåneräntan.
 Avkastningen på sparande beskattas under inkomstslaget kapital.

 Tillgångar i ett Investerings- sparkonto beskattas med en årlig schablonskatt på 30 procent.
 Skatten tas ut på ett kapitalunderlag som multipliceras med statslåneräntan.
 Mer information om skatter finns  på skatteverket.se

 

Statlig inkomstskatt:

 Statlig skatt betalas inte på beskattningsbar förvärvs- inkomst upp till 420 800  kronor.
 På beskattningsbara förvärvsinkomster mellan 420 800 kronor och 602 600 kronor är den statliga  skatten 20%.
 På beskattningsbar förvärvsinkomst som överstiger 602 600 kronor är den statliga inkomstskatten  25%.

     Hem
Skatter   Avdrag   Pensioner   Bolån
Källa: Skatteverket
 SVE
 ENG
  

 Ekonomifakta - Pension - Skatter